Főoldal » Tanyagondnoki szolgálat

Tanyagondnoki szolgálat

Két településen (Kiskunmajsa és Szank) 7 tanyagondnoki szolgálat látja el a feladatokat.

A tanyagondnoki szolgálat működtetésével olyan szolgáltatás nyújtása a cél, amely felvállalja az öregedő népesség okozta speciális problémák megoldását, valamint a külterületi lakosságot jobb ellátási helyzetbe hozza, közel viszi hozzájuk a távolság miatt nehezen elérhető szociális ellátásokat. Szociális biztonság nyújtása, jóléti, kulturális és egyéb szolgáltatások biztosítása a helyi lehetőségek kiegészítésével. Cél az esélyegyenlőség biztosítása
A két település külterületi népessége megközelítőleg 2.400 fő.
Tanyagondnokaink a gondozási feladatokat tanyakörzetekben végzik. A két településen tanyagondnokaink közel 500 főt látnak el valamilyen rendszerességgel az alábbi körzetekben:

Kiskunmajsa közigazgatási területén
I. szolgálat     Marispuszta
II.szolgálat      Konyhadűlő, Bodoglár
III.szolgálat      Kőkút, Ötfa
IV.szolgálat      Kígyós, Ágasegyháza
V. szolgálat     Tajó

Szank közigazgatási területén
I.szolgálat        Kisassszonydűlő, Kiszsombosdűlő, Vónadűlő
II.szolgálat         Izsáki út, Félegyházi út

A szolgáltatás térítésmentes.