Főoldal » Támogató szolgálat

Támogató szolgálat

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A nyújtott szolgáltatások a következők (ez általánosságban és helyi szinten egyaránt aktuális)

1.: Információnyújtással a szociálisan rászoruló és nem rászoruló emberek számára specifikus segítséget nyújtunk a fogyatékosságának, vagy betegségének megfelelően. A hosszú távú kapcsolattartás pedig azt eredményezi, hogy mélyebben és személyre szabottan vagyunk képesek segítséget nyújtani.

2.: Személyi segítés  a fogyatékkal élő személyek specifikus szükségleteit vagyunk képesek kielégíteni, mint pl.: specifikus gyógytorna, felzárkóztató tréningek, előírt gyakorlatok elvégzésében segítségnyújtás, környezet akadálymentesítése, alapvető szükségletek kielégítésében való segítségnyújtás.

3.: Szállító szolgálat  az alapellátási formák közül egyedülállóan képesek vagyunk az ellátottak helyzetváltoztatására, egészségügyi, kulturális, társadalmi érintkezéseik megteremtésére, illetve fenntartására.
Kérelem nyomtatvány a  „dokumentumok”-ból letölthető, mellyel az ellátást lehet igényelni.

Intézményi térítési díj 2023. április 01-től:

Intézményi térítési díj szociálisan rászorulók részére:
Személyi segítő szolgáltatás esetében:    1.050.- Ft / óra

28 500.- Ft jövedelem alatt                   0.- Ft

28 501.- Ft – 78 000.- Ft-ig             100.- Ft

78 001.- Ft – 100 000.- Ft-ig           200.- Ft

100 001.- Ft – 150 000.- Ft-ig         400.- Ft

150 001.- Ft felett   1000.- Ft
Szállítói szolgáltatás esetében:                1.131.- Ft / km

28 500.- Ft jövedelem alatt                   0.- Ft

28 501.- Ft – 78 000.- Ft-ig             100.- Ft

78 001.- Ft – 100 000.- Ft-ig           200.- Ft

100 001.- Ft – 150 000.- Ft-ig         400.- Ft

150 001.- Ft felett   600.- Ft

A fizetésre kötelezett erre irányuló kérelme esetén szállítás esetén 0,- Ft/km díj határozható meg nappali intézménybe történő szállítási útvonal tekintetében azon igénybevevő részére, akit fent nevezett támogató szolgálat szállít a Református Szeretetszolgálat által fenntartott nappali intézménybe, amelynek támogató szolgálattal történő párhuzamos igénybevételét jogszabályi előírás nem zárja ki ugyanazon a napon.