Főoldal » Konyha – étkeztetés

Konyha – étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről (ebédről) gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Amennyiben az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, akkor a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk.

Célunk, hogy olyan színvonalú ellátást nyújtsunk, amely a lakosság szükségleteinek megfelel, ezért az igénybevételnek több módját biztosítjuk:

  • az étel kiszolgálását egyidejű helyben fogyasztásával ( az idősek nappali ellátását igénybe vevők számára a mind két telephelyen)
  • az étel elvitelének lehetővé tételével,
  • az étel lakásra szállításával.

A kiszállítás az intézmény erre a célra kialakított gépjárművével történik.

Munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetést kiszállítva intézményünk nem biztosít.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások – s így az étkeztetés is, mint alapszolgáltatás – igénybevétele önkéntes, írásbeli kérelemre történik. Kérelmére az ellátott igénye szerinti napokon, naponta egyszer történik a meleg étel biztosítása. Kérelemben kell megjelölni az ellátást igénylőnek, hogy melyik napokon és milyen módon / kiszállítással, elvitelre vagy helyben fogyasztva / kéri az ellátást. Az ebéd kiszállítása 11 órától történik, az igénylők lehetőleg fél 2-ig történő kiszolgálásával, a kidolgozott szállítási útvonalon. Az elvivők ugyanebben az időben vehetik át az általuk igényelt ebédet az intézmény telephelyein a megbeszéltek szerint.

Az étkeztetés igénybevételéhez az intézményünk által készített kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges az igénylő, illetve a törvényes képviselője által. A kérelemhez tartozik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat, valamint a szükséges igazolások, nyilatkozatok.

Telephelyek:

Kiskunmajsa Fő utca 2 (térkép)

Kiskunmajsa Béke tér 2 (térkép)

Szank Rákóczi utca 25 (térkép)

Szank Jókai utca 2 (térkép)

Intézményi térítési díj 2023. április. 1-től:

Szociális étkeztetés (helyben fogyasztással, elvitellel): 720.- Ft / nap (ÁFA-t tartalmazza)

Szociális étkeztetés (kiszállítással): 830.- Ft / nap (ÁFA-t tartalmazza)