Főoldal » Idős és demens személyek nappali ellátása

Idős és demens személyek nappali ellátása

Az Idősek Nappali Ellátása, mint nappali ellátást nyújtó intézmény a saját otthonukban élők részére biztosít két telephelyen olyan környezetet, ahol az ellátást igénybe vevők jól érezhetik magukat, társas kapcsolataikat bővíthetik, építhetik, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe, programokba, s mindezt úgy, hogy az a napi életritmusuknak megfelelő legyen. Azok az ellátási területen élő tizennyolcadik életévüket betöltött személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik önmaguk ellátására részben képesek, de egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Az enyhe és középsúlyos demens személyek ellátását is biztosítjuk. Számukra segítséget nyújtunk életvitelük fenntartásában, egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Fejlesztő –foglalkoztató programokkal a még meglévő képességek funkciók erősítése és a további állapotromlás elkerülése a cél.

 Az idősek nappali ellátását igénybe vevők számára lehetőséget biztosítunk, igény szerint a napi egyszeri étkeztetésre (meleg ebéd elfogyasztására), továbbá pihenésre, közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra és a személyes ruházat tisztítására. Helyet adunk a közösségi szervezésű programoknak, biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások – s így az idősek nappali ellátása is, mint alapszolgáltatás – igénybevétele önkéntes, írásbeli kérelemre történik. Az idősek nappali ellátásának igénybevételéhez egy, az intézményünk által készített kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges az igénylő, illetve a törvényes képviselője által. A kérelemhez tartozik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet  1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolás, az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat, valamint a szükséges igazolások, nyilatkozatok, esetleg zárójelentések. 1/2000 SZCSM rendelet 84/A. § A demens személyek nappali ellátásához a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleménye szükséges.

Amennyiben valaki étkezést szeretne igénybe venni, szintén szükséges az intézményünk által készített kérelem nyomtatvány kitöltése.

Mindkét klub 7 napos nyitva tartással működik:

Kiskunmajsa

  • Hétfőtől-Péntek-ig           8-tól-16-ig,
  • Szombat – Vasárnap       9-től – 15-ig.

Szank

  • Hétfőtől-Péntek-ig           8-tól-16-ig,
  • Szombat – Vasárnap       8-tól – 14-ig.

 

Térítési díjak 2022. április 1-től

Intézményi térítési díj (tartózkodás) 0.- Ft/nap, (étkezés igénybevétele nélkül).

Demens személy igénybevétele esetén étkezés igényelhető, melynek intézményi térítési díja: 0.- Ft/nap.

 

Telephelyek: 

Kiskunmajsa, Béke tér 2. Tel: 06-77/587-528  (térkép)

Szank, Rákóczi u. 25. Tel: 06-77/495-127  (térkép)

Képek a klubok életéből: