Főoldal » Idősek otthona

Idősek otthona

Az otthonokban elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végezzük, akiknek ellátása már más módon nem biztosítható, és rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Intézményeink napközben bármikor megtekinthetőek és felvilágosítást nyújtunk az érdeklődők számára. Kérelem nyomtatvány a  „dokumentumok”-ból letölthető, mellyel az elhelyezést lehet kérni.
A szociális ellátás mellett  gondos egészségügyi ellátást az intézmény orvosa, főnővér és a szakképzett ápoló-gondozó személyzet biztosítja. Huszonnégy órás szakápolói nővérszolgálatunk lehetővé teszi a váratlan helyzetek gyors és szakszerű ellátását.
Intézményünk orvosa hetente 2×2 órában keresi fel lakóinkat, de szükség esetén bármikor hívható. Ügyeleti időben, az egészségi állapotban történő rosszabbodás esetén, gondoskodunk a állapotnak megfelelő ellátásról (ügyelethívás, mentő hívás).
Mentálhigiénés munkatársak segítik a lakók beilleszkedését és mindennapi életét.
A mentálhigiénés gondozás nagy hangsúlyt kap az Otthonban. Ebben a munkában a mentálhigiénés munkatársakon túl tulajdonképpen az intézmény minden dolgozója részt vesz valamilyen formában.

Fontos az otthonlakók életminőségének javítása, rehabilitációja. A beköltözéssel új környezetbe kerülnek az ellátottak, ami lelki megrázkódtatással jár, ezért fontos, hogy megismerjük a szükségleteit, elvárásait, érdeklődési körét és mentális állapotát. Ezek ismeretében egyénre szabott bánásmóddal tudjuk  segíteni az új környezetbe történő beilleszkedést. A lakóknak lehetőségük van a személyes fejlődésre, és az ehhez szükséges aktivitási lehetőségekre. Az intézmény dolgozói támogatják a lakók közösségi életben való aktív részvételét különböző személyekkel, csoportokkal való kapcsolattartását. Biztosított, hogy vallási igényeiknek megfelelően szokásaikat gyakorolhassák. Az ellátottak szükség esetén olyan egyéni vagy csoportos foglalkozásokon vehetnek részt, amely a mentális képességeinek szinten tartását és fejlesztését szolgálják.

Célunk: az új környezetbe való minél előbbi beilleszkedés elősegítése és jó közösségben, jó közérzetben való intézményi lét megélése.

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.

2022. április 01-től érvényes intézményi térítési díj:

Napi intézményi térítési díj összege: 4.500.- Ft.

Napi intézményi térítési díj összege, étkezés nélkül: 3.695.- Ft.

A térítési díj mértékét befolyásolja a hónap napjainak száma.