Főoldal » Támogató szolgálat

Támogató szolgálat

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A nyújtott szolgáltatások a következők (ez általánosságban és helyi szinten egyaránt aktuális)

1.: Információnyújtással a szociálisan rászoruló és nem rászoruló emberek számára specifikus segítséget nyújtunk a fogyatékosságának, vagy betegségének megfelelően. A hosszú távú kapcsolattartás pedig azt eredményezi, hogy mélyebben és személyre szabottan vagyunk képesek segítséget nyújtani.

2.: Személyi segítés  a fogyatékkal élő személyek specifikus szükségleteit vagyunk képesek kielégíteni, mint pl.: specifikus gyógytorna, felzárkóztató tréningek, előírt gyakorlatok elvégzésében segítségnyújtás, környezet akadálymentesítése, alapvető szükségletek kielégítésében való segítségnyújtás.

3.: Szállító szolgálat  az alapellátási formák közül egyedülállóan képesek vagyunk az ellátottak helyzetváltoztatására, egészségügyi, kulturális, társadalmi érintkezéseik megteremtésére, illetve fenntartására.
Kérelem nyomtatvány a  „dokumentumok”-ból letölthető, mellyel az ellátást lehet igényelni.

Intézményi térítési díj 2022. április 01-től:

Intézményi térítési díj szociálisan rászorulók részére:
Személyi segítő szolgáltatás esetében:    490.- Ft / óra
Szállítói szolgáltatás esetében:                    50.- Ft / km
Intézményi térítési díj szociálisan nem rászorulók részére:
Személyi segítő szolgáltatás esetében:   720.- Ft / óra
Szállítói szolgáltatás esetében:                 115.- Ft / km