Főoldal » Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása – Terápiás Munkatárs

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása – Terápiás Munkatárs

Az ORGONA Református Egyesített Szociális Intézmény

pályázatot hirdet

Fogyatékos személyek nappali ellátása Terápiás munkatárs

munkakör betöltésére

 • A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű
 • Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye: 6120 Kiskunmajsa, Kuksós u. 80.
 • Pályázati feltételek:
 • Megszerzett képesítés, az 1/2000 SzCsM rend. 3. sz. melléklete alapján, terápiás munkatárs
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Iskolai végzettség igazolása
 • Szakmai önéletrajz
 • az erkölcsi bizonyítvány bemutatása az eljárást követően a kinevezés feltétele
 • A munkakör 2023. október 01-től tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fürdősné Magyar Nóra ad a 06-77/420-196-os telefonszámon.

 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton: a pályázatnak az ORGONA Református Egyesített Szociális Intézmény, 6120 Kiskunmajsa, Kuksós u. 80. címre történő megküldésével.
 • Elektronikus úton: Fürdős Ferenc részére az orgona.foni@diakonia.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Fürdősné Magyar Nóra, Kiskunmajsa, Kuksós u. 80.

A munkakör betöltéséhez elfogadható szakképesítések:

Addiktológus; addiktológiai konzultáns; akut betegellátó szakápoló; autizmus specifikus szolgáltatásszervező; általános és családügyi mediátor; általános neuropszichológus; biblia-alapú lelkigondozó; biblioterapeuta; bűnmegelőzési, alkoholprevenciós és drogprevenciós szakember; családkonzulens/, családterapeuta; diakónus; diplomás ápoló; egészségfejlesztő szakpszichológus; egészségfejlesztési szakember; egészségfejlesztő mentálhigiénikus; egészségügyi rehabilitációs menedzser, egészségmentor szaktanácsadó; egészségügyi szervező; egyházi/felekezeti közösségszervező; evangelikál lelkipásztor; életút-támogató tanácsadó; életmód tanácsadó és terapeuta; életmód tanácsadó/lelkigondozó; életmód tanácsadó teológus; élmény-, rendezvény- és közösségszervező; életvezetés-koordinátor; fejlesztő biblioterapeuta; felekezeti szociális munkás; foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadó; gerontagógus; gyermekvédelmi pszicho-patrónus; gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns; gyógymasszőr; gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon; gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon; gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon; gyógypedagógus, logopédia szakirányon; gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon; gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon; gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon; gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon; gyógytornász-fizioterapeuta; humánszolgálati tanácsadó; integratív mentálhigiénés szakember; intenzív szakápoló; iskolai szociális munkás; játéktervező és –elemző; keresztyén hospice lelkigondozó; képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó; klinikai lelkigondozó; kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns; kompetenciafejlesztő tréner; komplex interaktív játékkonzulens; komplex művészeti terapeuta; komplex rehabilitációs mentor; komplex szociális szolgáltatások szakembere; közösségi és családi mediátor; közvetítő (mediátor); lelkigondozói asszisztens; mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember; mentálhigiénés lelkigondozó; mentálhigiénés szakember; mentálhigiénés szakember és közösségi segítő; mentálhigiénés segítő szakember; mentálhigiéniai prevenció specialista; multidiszciplináris rehabilitációs munkatárs; munkahelyi mentálhigiénés szakember; munkavállalási tanácsadó; okleveles ápoló; okleveles egyetemi ápoló; okleveles fizioterapeuta; okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatsegítő szakember; okleveles pasztorális tanácsadó; okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember; okleveles egészségpszichológus; okleveles rekreációszervező és egészségfejlesztő; teológus; okleveles társadalmi befogadás tanácsadó; pasztorálpszichológiai szakreferens; okleveles pszichiáter; pszichopedagógus; rehabilitációs-kreatív terapeuta; rehabilitációs szolgáltatásszervező; reflektív addiktológiai szociális szakember; reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szociális szakember; szaklelkigondozó; szociálgerontológiai szakmenedzser; okleveles szociálgerontológus; szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens; tanácsadó szakpszichológus; társadalmi integrációs tanácsadó; tranzakcióanalitikus asszisztens; utcai szociális munkás; viselkedéselemző; családsegítő asszisztens; demencia gondozó; foglalkozás-szervező; gerontológiai gondozó; gyermekotthoni asszisztens; gyógypedagógiai segítő munkatárs; kisgyermekgondozó, -nevelő; mentálhigiénés asszisztens; pedagógiai- és családsegítő munkatárs; pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens); pszichiátriai gondozó; rehabilitációs nevelő, segítő; szenvedélybeteg gondozó; szociális asszisztens; szociális menedzser; szociális szakgondozó; szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens; szociális és rehabilitációs szakgondozó; szociális és mentálhigiénés szakgondozó; rehabilitációs terapeuta; konduktor; hittanár-nevelőtanár; katekéta – lelkipásztor munkatárs